۱۸ خرداد ۱۳۹۸
خرداد ۱۸, ۱۳۹۸

حفظ ساختار واحدهای فولیکولی

خرداد ۱۸, ۱۳۹۸ ۰ دیدگاه

حفظ ساختار واحدهای فولیکولی

دو مرحله اصلی FUT عبارتند از: ۱- برداشتن مو از ناحیه دهنده به شکل یک نوار پوستی واحد ۲- خرد کردن نوار پوستی با کمک استریو- میکروسکوپ. بدون انجام این دو مرحله نمی‌توان آن را FUT واقعی نامید. برداشت نوار پوستی از ناحیه دهنده در پشت سر عمل دقیق و مشکلی است. ( کاشت مو کرج ) پیش از مطرح شدن FUT، روش‌های معمول باعث از بین رفتن تعداد زیادی از موهای ناحیه دهنده می‌شد. در قدیمی‌ترین روش از پانچ‌های گرد استفاده می‌شد. با استفاده از پانچ‌های مخصوص نمونه‌برداری از پوست، موها از پشت سر برداشته و مستقیما در سوراخ‌های گرد در منطقه طاس کاشته می‌شد.
سپس عده‌ای از متخصصین مبتکر پوست و مو چاقوهای چند تیغه‌ای را ابداع کردند. این چاقوها از سه تیغه موازی با یکدیگر تشکیل شده بودند که به یک دسته متصل می‌شدند. با یک حرکت چاقوی چند تیغه چندین نوار باریک و بلند از ناحیه دهنده برداشته می‌شد. عموما میزان قطع ریشه‌های بسیار زیاد بود و هرچه تعداد تیغه‌ها بیشتر باشد، موهای بیشتری از بین می‌رفت. بنابراین گرچه سرعت عمل با چاقوهای چند تیغه‌ای افزایش می‌یافت ولی به از بین رفتن فولیکول‌های ارزشمند می‌انجامید.
برداشت یک نوار پوستی واحد بسیاری از مشکلات را برطرف می‌کند. با دو حرکت چاقوی یک تیغه، یا با یک حرکت چاقوی دو تیغه، یک نوار بلند برداشته می‌شود. با این روش می‌توان میزان قطع ریشه موها را به کمتر از ۲% کاهش داد. (کمتر از دو واحد فولیکولی درصد واحد). تخمین زده می‌شود که با چاقوهای چند تیغه میزان قطع ریشه‌های به ۳۰% می‌رسد. بنابراین اگر بیمار به ۱۰۰۰ گرافت نیاز داشته باشد، با در نظر گرفتن اتلاف موها باید یک ناحیه حاوی ۱۳۰۰ گرافت برداشته شود و اگر به ۲۰۰۰ گرافت نیاز باشد، ۶۰۰ گرافت از بین خواهد رفت. این امر با توجه به تعداد محدود موهای ناحیه دهنده بسیار مهم است.
در اینجا بهتر است به نحوه تقسیم گرافت‌ها اشاره کنیم. یکی از عللی که متخصصین پوست و مو تمایل به برداشت نوارهای پوستی نازک با استفاده از چاقوهای چند تیغه نشان می‌دادند آن بود که تقسیم کردن یک نوار پوستی بزرگ کار چندان آسانی نیست. در این حالت نوار پوستی آن قدر ضخیم است که نمی‌توان آن را بر روی میز کار قرار داد  و با تاباندن نور تک‌تک واحدهای فولیکولی را مشاهده کرد و آنها را یک‌به‌یک جدا کرد. ولی تقسیم نوارهای پوستی نازک و جدا کردن گرافت‌ها راحت‌تر و سریع‌تر صورت می‌گیرد هرچند میزان از بین رفتن موها نیز بیشتر است.
امروزه برای حل مشکل از بین رفتن موها در مرحله تقسیم نوار پوستی و آماده سازی گرافت‌ها به محض برداشت نوار پوستی تکه‌تکه کردن آن با کمک استریومیکروسکوپ Stereo-microscopic آغاز می‌شود. در این مرحله که بسیار دقیق و مشکل است ابتدا نوار پوستی به قطعاتی با عرض یک واحد فولیکولی تقسیم می‌شود. سپس این قطعات زیر میکروسکوپ قرار می‌گیرد و هر یک از واحدهای فولیکولی بدقت جدا و بافت نگه‌دارنده و چربی اضافی آن برداشته می‌شود. سپس آنها را به واحدهای فولیکولی حاوی یک، دو، سه و چهار تار مو، مطابق وضعیت طبیعی خود، تقسیم می‌کنند. در تمام این مدت، گرافت‌ها را در سرم نمکی سرد، نگه می‌دارند تا در مدتی که از پوست سر خارج شده‌اند، زنده و سالم باقی بمانند.
در حال حاضر FUT پیشرفته‌ترین روش کاشت مو محسوب می‌شود. تکنیک‌های قدیمی، آسان‌تر هستند ونیاز به تیم جراحی کوچکتر دارند اما FUT به تیم جراحی بزرگ و کار دقیق و با حوصله متخصصین پوست و دستیاران متعدد آنها نیاز دارد. خوشبختانه با این روش، بیمارن پس از یک یا دو جلسه کاشت مو به نتیجه طبیعی و غیرقابل تشخیص دست می‌یابند و نتیجه با گذشت زمان و پیشروی طاسی کماکان طبیعی باقی می‌ماند.